Cuộc sống ___________________ THIỂU DỤC TRI TÚC BIẾT ĐỦ THƯỜNG VUI

Cuộc sống….
___________________
” THIỂU DỤC TRI TÚC – BIẾT ĐỦ THƯỜNG VUI
Ngày tháng bạn trải qua rất khổ cực là từ do
Đâu mà ra ?
Là do tham cầu, lòng tham không có biên giới
Đó là khổ hải vô biên, Nếu như Tri Túc ” thì khổ
Của bạn liền dừng lại ” liền bị đình chỉ. Đời sống sau này là “Thường Lạc “
Đến lúc nào lia khỏi được cái khổ?
Tri Túc” thì khổ sẽ không còn…
___
Phật Dạy :
Khi Ác Nghiệp Chưa Thành Thục
Người Ngu Tưởng Như Đường Mật
Nhưng Khi Ác Nghiệp Đã Thành Thục
Họ Nhất Định Chịu Khổ Đắng Cay.
____
Nam Mô A Di Đà Phật!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *