Chỉ mới 1 tháng thôi Thấy mình học được như cả 1 năm trời cố gắng thời THPT

Chỉ mới 1 tháng thôi =)) Thấy mình học được như cả 1 năm trời cố gắng thời THPT.
Mỗi chặng đường mỗi khác, mỗi ý tưởng xây dựng cho cuộc đời đều có những cái giá cần phải trả.
Được dạy rằng, mỗi thứ đều có 2 mặt, mỗi vấn đề xảy ra cũng thế… dù gì đi nữa, kết quả của vấn đề đó là do thái độ của bản thân mình quyết điiiiiinh !!!!

Dù xảy ra bất cứ vấn đề gì đi nữa, con đường mình đã chọn vẫn là một con đường … hạnh phúc !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *