THAM VẤN SƯ ÔNG TRÚC LÂM CÂU 166 HỎI Kính bạch Hòa thượng làm sao hướng dẫn cha mẹ hướng về đạo khi cơ duyên chưa đến

THAM VẤN SƯ ÔNG TRÚC LÂM – CÂU 166
HỎI: Kính bạch Hòa thượng, làm sao hướng dẫn cha mẹ hướng về đạo khi cơ duyên chưa đến. Người thì thích danh, người thì thích tiền bạc?
_(())_ Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni _(())_
ĐÁP: Phật tử này có hiếu, biết rằng danh lợi tiền của không đem theo được ở đời sau, mà cha mẹ già lại thích hai thứ đó. Đó là điều thao thức của người con hiếu mong cha mẹ thức tỉnh. Thật ra điều này hỏi tôi phải làm sao thì tôi cũng chịu thôi, vì đang say mê theo danh theo lợi thì rất là khó nói.
Phật tử là một người con hiếu muốn nhắc thức cha mẹ thì tôi khuyên phải tùy duyên. Phải biết tâm ý cha mẹ thích cái gì, hoặc khi cha mẹ có điều gì buồn phiền hay bệnh hoạn, hoặc khi trong thân quyến có người chết. Khi đó Phật tử nhắc để cảnh tỉnh thì mới giật mình tỉnh thức, còn lúc bình thường thì khó chuyển lắm.
*** Trích ( NHỮNG CÁNH HOA ĐÀM ) – http://thientruclam.info

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *