Hiểu mình mới có thể làm tốt công việc của mình

*  Hiểu mình mới có thể làm tốt công việc của mình.

Có rất nhiều người thực ra rất có tiềm năng phát triển, nhưng vì không đánh giá đúng khả năng của mình mà cả đời làm công việc không phù hợp với mình, như vậy quả là đáng tiếc.

Dã Xuyên là một viên chức Nhật Bần, 30 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh làm nhân viên thống kê cho một công ty hạng trung. Công việc đơn điệu buồn tẻ, khiến anh ta luôn trong tâm trạng chán chường. Cho đến khi anh đọc được một cuốn sách tâm lý nói về cách tạo ra hình ảnh cho chính mình, anh hiểu ra rằng khả năng của anh không chí dừng lại ở công việc hiện tại, bởi công việc dỏ không phát huy được tài ăn nói và khả năng tạo niềm tin cho mọi người. Và thế là không chút do dự, anh chuyển sang làm nghề môi giới địa ốc. Quả nhiên công việc đó đã mang lại cho anh một cảm giác mới và anh đã thành công. Làm thế nào để hiếu được đúng chính mình, điều này đếi với nhiều người thật không dễ chút nào, đốì với những người chưa từng thành công, không lây thành bại luận anh hùng, không lây những tiêu chuẩn đương thời làm thước đo sự thành hại, thật hiếm lắm thay! Bethoven khi còn sống đã không được phái chính thông công nhận những tác phẩm của mình khiến ông rơi vào thế bế tắc. Nhưng ông đã không lây những tiêu chuẩn thời đó làm thước đo cho sự thành bại của mình, cuối cùng đả được xã hội công nhận. Điều đó cũng chứng tỏ sự “hiểu mình”.

Làm thế nào biết được khả năng của mình? Xin giới thiệu một vài cách dưới đây:

  1. Phân tích xem bản thân có khả năng nào chưa được phát hiện, những khả năng đó có thề sẽ đưa bạn đến thành công.
  2. Liệt kê một số việc bạn có thể làm được rất tốt như giao tiếp, quản lý, đặt kế hoạch, tổ chức… Hãy ghi lại từng sở trường một.
  3. Mỗi ngày dành một khoảng thời gian đế suy ngẫm xem mình đã vận dụng sở trường của mình như thế nào?

Tạo quan hệ tôi với những người và ở những nơi có

*    Hiểu mình thì mới tiến bộ

Khi Tân Vũ đê Tư Mã Nghiêm và quan ngự sử Hồ Uy bàn luận về ý nghĩa cuộc đời, Vũ đế đả ca ngợi cha của Hồ UY là Hồ Chất, ngươi đã từng giữ một chức quan ở Kinh Châu là người thanh liêm chính trực, Vũ đế hỏi Hồ Uy “Ngươi và cha ngươi, ai thanh liêm chính trực hơn ai?”. Hồ Uy đáp “Thần không bằng cha thần’’, Vũ đế lại hỏi “Cha ngươi hơn ngươi ở điểm nào?”. Hồ Uy trá lời “Cha thần sợ người khác biết ông thanh liêm chính trực, còn thần lại sự người khác không biết mình thanh liêm chính trực. Dây chính là điềm mâu chốt để nói rằng thần còn kém xa cha thần. Hồ Uy vừa hiểu cha, lại vừa hiểu mình nên đã trở thành danh thần của triều dại đó.

Còn chúng ta làm thế nào để hiểu được mình? Theo nguyên tắc hiểu mình của người xưa, chúng ta nên chú ý thực hiện những điều sau:

  1. Người biết làm kinh doanh, thâm trầm kín đáo.
  2. Người giỏi giang, bề ngoài tỏ ra kém cỏi.
  3. Cái hoàn thiện nhất, có vẻ như còn khiếm khuyết.
  4. Cái đầy ắp, có vẻ như còn trông rỗng.
  5. Cái thẳng nhất có vẻ như còn có chỗ cong.
  6. Cái khéo léo nhất, có vẻ như vụng về.
  7. Tài năng hùng biện trác việt, có vẻ như không biết ăn nói.

8. Không có đức hạnh, dù trí tuệ hưu người, cũng không thể hiểu được những quy luật sâu xa và không thể trị thiên hạ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *