Sáu biểu hiện của kẻ tiểu nhân

*     Sáu biểu hiện của kẻ tiểu nhân

Nhân cách thông thường của con người chính là lộng tự tôn, tự cường và tự biết mình, kẻ tiểu nhân lại không như vậy, họ thường đánh mất mình, thường biểu hiện tình cảm trông rỗng. Hàng ngày, họ luôn dính líu vào mọi chuyện, thích nghe ngóng để tìm và lan truyền những riêng tư thầm kín của người khác, luôn bịa đặt ra những chuyện này nọ, chí lo thiên hạ không rối loạn. Những người này uy hiếp rật lớn tới sự đoàn kết và tạo ra “lực ly tâm” rất lớn trong một đơn vị, nếu không kịp thời ngăn chặn sẽ 1 trí tuệ của cá tập thể, nên người ta đặt cho h “Chuyên gia phá đám”.

Continue reading Sáu biểu hiện của kẻ tiểu nhân

Cách nhận biết kẻ lừa dối

Ác và gian luôn là bạn đồng hành với nhau, cùng giúp nhau tác oai tác quái, cho nên phán đoán một người ác, người gian thì chỉ cần quan sát sự thiện ác trong tâm tính, hành vi sẽ không bao giờ sai. Hãy để cho mọi hành vi, bộc lộ giữa thanh thiên bạch nhật! Bạn sẽ nhìn thấy mọi điều xấu xa của đủ loại kẻ gian xảo, tiểu nhân.

Continue reading Cách nhận biết kẻ lừa dối

Tám cách nhận biết người hiền tài

*    Tám cách nhận biết người hiền tài

Phạm là những hiền sỹ có tài năng tất nhiên sẽ bị tổn thương khi gặp phải ác ý của kẻ thâm hiểm nông cạn. Lúc đầu bị mê hoặc mà gặp phải lạnh nhạt, cuối cùng không được sử dụng. Điều này cho thấy rõ, do bị tổn thương bởi những điều đơm đặt thị phi của những kẻ gian trá làm cho người hiền tài khó được người khác nhận biết và sử dụng.

Continue reading Tám cách nhận biết người hiền tài

Nhận biết bạn qua thành tâm thỉnh giáo

  1. Nhận biết bạn theo cá tính: Tính khí của mỗi người đều khác nhau, khi chúng tạ kết bạn, thường chú ý tới những sở trường của họ mà không chú ý tới những điều khác và tính cách của họ. Nhưng nếu bạn là người trung gian giới thiệu, sau khi họ đã quen biết nhau thì việc có hợp nhau không lại là một vấn đề lớn. Nếu hợp nhau là tốt, nhưng khi không hợp sẽ thành chuyện ngay và rõ ràng liên quan tới người giới thiệu, lúc đó chẳng phải bạn trở thành người khó xử sao? Cho nên, sau khi phân rõ cá tính, những người không có cá tính giống nhau tuyệt đối không nên để họ kết bạn với nhau.
  2. Nhận biết bạn từ văn, võ của họ: Bạn văn và bạn võ của chúng ta đều cần cả. Nhưng khi cùng nói chuyện với bạn văn sẽ không tránh khỏi đề cập đến các vấn đề thơ vãn hội hoạ, mây mưa gió trăng; Nếu nói chuyện với bạn võ sỗ không thể thiếu chuyện súng gươm gậy gộc, đánh đâm. rô ràng nội dung sẽ không ăn nhập với nhau được. Cho nên, nếu muốn nói chuyện với họ thì tốt nhất không được đê cả hai loại bạn đó cùng ngồi chung với nhau.

Continue reading Nhận biết bạn qua thành tâm thỉnh giáo

nhận biết người bởi cái thiện – cách phân biệt bạn bè

NHẬN BIẾT NGƯỜI BỞI CÁI THIỆN CÁCH PHÂN BIỆT BẠN BÈ

Lương thiện là tấm bia đá của người lương thiện. Mà nhện biết cái “Thiện” của một con người cổ thể phán đoán từ cái tình, cái nghĩa, lý tính, dạo đức của họ. Khi bạn lần lượt đặt từng người được gọi là bạn lên bàn cân của lương thiện, bạn sô phát hiện ra sức nặng của mồi người.

Continue reading nhận biết người bởi cái thiện – cách phân biệt bạn bè

Nhìn nhận người khi họ đang yên vui

*    Nhìn nhận người khi họ đang yên vui

Nhìn hành vi của một người cò thể tỏ thái độ vui vẻ của họ để phán đoán ra được họ thế nào. Gộp việc vui mè không quên nỗi buồn, đó mới là thái độ của người biết điều. Thời Tông Chân Tông, Trần Tấn Công Trần Thứ làm tới chức Tam Ly Sư, giám sát việc tài chính chung. Tống Chân Tống lệnh cho ông ta thống kê tất cả tiền tài, lương thực trong kho của các phú trong và ngoài cung rồi báo cáo cho ông biết. Trần Thứ nhận lệnh nhưng lại không thống kê báo cáo. Ông ta kéo dài rất lâu, Chân Tông phái nhiều lần thúc dục nhưng ông ta vẫn không chịu bạo cáo. Chân Tông lệnh cho một Tướng quân đến hỏi thẳng ông ta, lúc đó ông ta mới nói rằng: “Thiên tử còn rất trẻ, nếu như ngài biết trong kho dư dả như vậy, tôi e rằng Thiên tử sẽ sinh lòng xa xỉ”. Trần Thứ chỉ báo những điều đáng lo chứ không báo những điều đáng mừng, thật là có tầm nhìn xa.

Continue reading Nhìn nhận người khi họ đang yên vui

Nhìn nhận người từ ý thích của họ

Phong Luân bình tĩnh nói: “Hoàng thượng bẩm sính là người tiết kiệm, nên vừa nhìn thấy cung điện này đã nổi giận, nhưng mọi việc đều nghe theo Hoàng hậu, Hoàng hậu là người phụ nữ đạo nghĩa, việc gì cũng đều muốn mình  thật đẹp, chỉ cần Hoàng hậu hài lòng thì ý kiến của Hoàng đế sô thay đôi, cho nên tôi cho rằng sẽ chẳng xảy ra vấn dề gì cả”,

Continue reading Nhìn nhận người từ ý thích của họ

Nhận biết người từ những chỗ đã biết

*    Nhận biết người từ những chỗ đã biết

Trước kia có một câu chuyện rất thú vị rằng, một con kiến càng cứu được một ve con, con ve cảm kích nói; Muôn đời con cháu tôi đều cảm ơn anh. Kiến càng nói, người như anh cuộc sống ngắn ngủi như giọt sương mai còn nói gì đến muôn đời con cháu đây?

Continue reading Nhận biết người từ những chỗ đã biết