Sơ đồ chiến lược dự trữ BS

Theo phương pháp này không cần tôn trọng quy tấc giữ các khoảng cách thời gian kiểm tra đều đặn, thường được dùng cho loại vật tư đắt tiền nhưng số lượng cần dùng ít. Đ ở dây là số lượng vật tư phải có trong kho, thường xác định bằng dự trữ bảo hiểm.

Continue reading Sơ đồ chiến lược dự trữ BS

An tinh suy lại nhập mộ cũng là mệnh có khắc tính lớn

Thứ ba, phàm người trong mệnh cục có đại nạn mà đoản mệnh thì nên quy y đạo Phật có thể hóa giải được. Đối với những người này, lúc nhỏ nên khoán cho nhà Phật nuôi dưỡng, trước khi có đại họa giáng xuống thì nên quy y đạo Phật, tín tâm tu hành, đại đa sô’ có thể giải trừ được vận hạn chết yểu. Mỗi người, thường ngày nên làm nhiều chuyện tốt, tu âm công dương đức thì có thể hóa giải mọi vận hạn, kéo dài tuổi thọ. Sự thực trong cuộc sống đã chứng minh rất rõ điều này. Đặc biệt sau khi quy y đạo Phật, tu tâm dưỡng tính, không tranh giành với thế tục, thoát ly ra ngoài sinh khắc Ngũ hành, cho nên dùng phương pháp Ngũ hành sinh khắc để đoán thông tin cát hung họa phúc đối với những người đã quy y đạo Phật là không chuẩn xác. Bởi vì tuổi thọ là không cố định, tác ác nhiều thì thọ ngắn, làm nhiều việc tốt thì sống lâu. Như người ban đầu đường sinh mệnh trên tay giống vối những người bình thường, nhưng đến thòi điểm hành quyết thì trên đường sinh mệnh sẽ dần xuất hiện một đường thô cắt ngang. Nhưng nếu đường sinh mệnh của một người có đường cắt ngang, chỉ cần làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, thì đường cắt ngang đó tự nhiên sẽ tiêu biến. Như vậy có thể thây, thường xuyên tu công tích đức là phương pháp hóa giải vận hạn cũng như tăng thêm phúc thọ tốt nhất.

Continue reading An tinh suy lại nhập mộ cũng là mệnh có khắc tính lớn

Vẽ bùa thỉnh thần chú và các thần quản nước, giấy, mực, bút

–    Vào ngày mùng 1, 15 hằng tháng phải ăn chay, vào ngày Cửu độc vợ chồng không được sinh hoạt phòng the, không được ăn lươn, và cuối cùng là phải phóng sinh, không được sát sinh.

Continue reading Vẽ bùa thỉnh thần chú và các thần quản nước, giấy, mực, bút