Nghe tiếng biết mệnh

*   Nghe tiếng biết mệnh

Quan sát tiếng nói cũng hiểu được những thăng trầm của một con người. Thời Minh Thành Hoá, Binh bộ tả thị lang Lí Trân đã chịu tang được hơn bá năm, luôn mong mỏi được thăng chức Binh bộ thị lang, vừa hay lúc đó Binh bộ thượng thư Bạch Khuê bị cách chức, cơ hội hiếm có ngàn năm có một, không ngờ triều đình lại cử thân gia của Bạch Khuê là hình bộ thượng thư Hạng Trung lên thay. Lí Trân trong khi đang tràn trề hy vọng được thăng chức, nghe được tin đó đã oán trách Hạng Trung “Ông ở bộ hình là tốt rồi, sao lại ngoi lên một cái nhọt”. Các quan trong triều biết được đã nói đùa rằng: “Gáy mọc nhọt vì Hạng Trung lên chức”, Lí Trân nghe vậy đáp: “Trong lòng hiểu sự Và ông ta vẫn tiếp tục Thực ra. Lí Trân so được thăng chức rất nhanh nếu không bị hênh về họng, mỗi lần cỏ việc tấu trình, hoàng đế Hiếu Tông đều rất khó chịu khi nghe thấy giọng khản khàn rủa ông. Làm quan cùng hàng với ông có Hồng Lư Tự, giọng nói sang sáng, lại có tài an nói. so với cạc quan ngang hàng là người xuất chúng, được Hiến Tông rất yêu quý, trọng dụng.

Continue reading Nghe tiếng biết mệnh

Quan sát mắt hiểu tâm lí

*      Quan sát mắt hiểu tâm lí

Nếu bạn chú ý quan sát mắt và ánh mắt của người đang nói chuyện với bạn, bạn sẽ thấy rất nhiều điều thú vị. Hãy chú ý một chút đến ánh mắt của những người lần đầu tiên gặp bạn, bạn sẽ thấy được tính cách của họ vô cùng đa dạng. Khi bạn có ý tốt, khi bạn cố ý hay bạn không quan tâm đến vật hay người nào đó, cùng với sự biến đổi của trạng thái tâm lý, ánh mắt của bạn cũng sẽ biến đổi theo. Continue reading Quan sát mắt hiểu tâm lí

Quan sát mắt hiểu tâm địa

*   Quan sát mắt hiểu tâm địa

Cổ nhân cho rằng, đôi mắt của một người không thể che đậy được những ý nghĩ độc ác trong lòng. Nếu trong lòng ngay thẳng thì đôi mắt trong sáng, nếu trong lòng không may thẳng thì đôi mắt đục mờ. Nhìn vào mắt người có thê thấy được rất rõ phẩm chất của họ tốt hay xấu, dụng tâm cúa họ chính hay tà.

Continue reading Quan sát mắt hiểu tâm địa

Quan sát tướng mạo biết được năng lực

*     Quan sát tướng mạo biết được năng lực

Minh Kiến Văn năm thứ hai (năm 1400) tổ chức thi chọn nhân tài. Trong cuộc thi đó, bài thi của Vương Lương là hay nhất, nhưng tướng mạo có phần xấu xí nên đẩy xuống hạng hai, còn người ở vị trí thứ hai là Hồ Tịnh Trạch được đưa lên hạng nhất. Sau đó, Huệ Đế làm mất nước vương Lương đã hy sinh vì nước, còn Hồ Tịnh Trạch thì lại dựa vào hoàng đế Vĩnh Lạc để làm quan to.

Continue reading Quan sát tướng mạo biết được năng lực

Quan sát cách ăn mặc hiểu được phụ nữ

Một thí sinh ăn mặc chỉnh tề sẽ khiến giám đốc cảm thấy dễ chịu, nhưng phải nhớ một điều: bề ngoài bóng bẩy đẹp đẽ không nói hết được khả năng của thí sinh đó. Các công ty cần nhân tài, chứ không cần người mẫu thời trang hay minh tinh màn bạc, một người ăn mặc tùy tiện cũng có thể trở thành trụ cột cho sự phát triển của công ty.

Continue reading Quan sát cách ăn mặc hiểu được phụ nữ

Người trung thực có thể trọng dụng

Người trung thực có thể trọng dụng

Khi Tống Chân Tông còn đương vị, Lồ Tông Đạo làm quan. Một lần, Chân Tông sai người đi tìm Tông Đạo, nhưng ông không có ở nhà. Một lúc sau, Tông Đạo mới từ quán rượu trở về, mà sai nha thì phải về bẩm báo với hoàng thượng nga ỷ, nôn sai nha nói: “Nếu hoàng thượng trách ông đến muộn thì ông lây có gì biện bạch đồ ?”. Tông Đạo bèn nói: “Thì cứ báo cáo thực sự”. Người đưa tin nói: “Nêu thê thì ông sẽ bị phạt đấy!”. Tông Đạo nói: “Uống rượu là chuyện thường tình, còn dối vua mới là tội lớn của bầy tôi”. Người đưa tin về tâu lại với Tông Chân Tông, quả nhiên Tông Chân Tông không những không trách tội mà còn cho rằng Lỗ Tông Đạo trung thực, đáng tin cậy, có thể trọng dụng.

Continue reading Người trung thực có thể trọng dụng

Hiểu kẻ tiểu nhân có thể tránh được tổn hại

Vũ Đinh liền nói ra tướng mạo và đặc điểm của Phụ Thuyết. Khi dứt lời thì người đi tìm Phụ Thuyết vào bẩm báo ở Phụ Nham có một người tôi tớ tên lập Phụ Thuyết. Vu Đinh liền sai tuỳ tùng đi điều tra, quả nhiên tướng mạo của Phụ Thuyết giống hệt như tướng mạo cúa người Vũ Dinh gặp trong mơ.

Continue reading Hiểu kẻ tiểu nhân có thể tránh được tổn hại

Ngọc sáng phải để đúng chỗ

Ngọc sáng phải để đúng chỗ

Thời Tam.Quốc, Trương Tùng muốn đi theo Tào Tháo, nhưng Tào Tháo lại không thích Trương Tùng. Tướng của Tào Tháo là Bạch Dương Tu VI tiếc cho tài năng của Trương Tùng nên đã khuyên Tào Tháo cho gặp Trương Tùng lần nữa. Tuy Tào Tháo nhận lời, nhưng để uy hiếp Trương Tùng, đã đưa binh đến và dùng lời khích Dương. Không ngờ, Trương Tùng đã mỉa mai Tào Tháo khiến Tào Tháo vô cùng thịnh nộ đòi giết Trương Tùng. Nhưng may cho Trương có người can ngăn, nên Tào Tháo tha chết cho anh ta chỉ bị đánh một trận tơi bời. Trương Tùng muốn hiến kế mà không được thu nhận, lại bị thờ ơ, lạnh nhạt, trong lòng cà ni thấy rất khó chịu nên đã tìm đến Lưu Bị. Lưu Bị coi Trương Tùng như khách quý, còn khiêm tốn xin Trương Tùng chỉ bảo, lúc chia tay lưu luyến bịn rịn. nước mắt ròng ròng Trương Tùng cảm kích tấm lòng khoan dung nhân ái của Lưu Bị đã khuyên Lưu Bị thu phục Tây Xuyên, lập nên sự nghiệp lớn và dâng cho Lưu Bị bản đồ địa lý của Tây Xuyên. Lưu Bị nghe theo Trương Tùng và kết quả là chiếm được Tây Xuyên, có thể nói, chiến công đó không thể không kể đến .công lao của Trương Tùng. Câu chuyện trên cho thấy, khi ta ôm chí lớn, nhất định phải chọn minh chủ để hợp tác, không thể như ngọc bị ném vào chỗ tối.

Continue reading Ngọc sáng phải để đúng chỗ